Dasar Privasi

San Remo (“Kami”) mengambil peduli hak privasi anda dengan serius dan komited untuk sentiasa melindungi dan menghormati hak-hak ini. Dasar privasi ini memaklumkan bagaimana kami mengendali, menyimpan dan memproses maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami (dan juga data yang dikumpul oleh kami).

Apakah Maklumat Peribadi Yang Dikumpulkan Oleh Kami Dan Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Untuk membolehkan kami mengendalikan pertanyaan anda dan membekalkan informasi kepada anda secara umum berkenaan produk dan perkhidmatan kami, kita perlu mengumpul dan proses maklumat peribadi tentang anda, termasuk maklumat berkenaan nama, nombor kad pengenalan, alamat penghantaran, alamat email, nombor telefon dan/atau bersesuaian untuk sebarang produk/perkhidmatan kami yang berkenaan.

Kami mungkin akan mendapatkan maklumat ini daripada anda dan/atau daripada berbagai sumber yang lain, termasuk parti ketiga yang berkaitan dengan anda (contohnya agensi, dsb.), dan/atau daripada sumber lain yang anda telah bersetuju untuk mendedahkan maklumat peribadi anda.

Persetujuan Anda

Jika anda pilih untuk memberi maklumat peribadi kepada San Remo, adalah dianggap bahawa anda bersetuju dengan pengumpulan maklumat yang berkenaan, dan anda memberi kuasa kepada kami untuk mengguna dan mendedahkan maklumat peribadi anda sepertimana yang dijelaskan pada masa maklumat tersebut dikumpul dan sepertimana yang dimaklumkan oleh Dasar Privasi ini.

Pengemukaan Data Peribadi Anda

Untuk membekalkan anda dengan produk dan perkhidmatan kami, kami mungkin perlu mengemukakan maklumat mengenai anda kepada pihak ketiga seperti agen kami, rakan-rakan perniagaan, untuk mana-mana yang diperlukan, dan tertakluk kepada sebarang undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) yang berkenaan kepada San Remo pada bila-bila masa.

San Remo berhak untuk meminda Kenyataan Privasi ini pada bila-bila masa. Sebarang pindaan yang telah dibuat ke atas Dasar Privasi ini akan dikemas kini di laman web ini. San Remo menggalakkan anda untuk menyemak laman web ini dari semasa ke semasa untuk perhatikan sebarang perubahan terkini.

Sekira anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan Dasar Privasi ini, atau ingin mengemukakan sebarang pandangan, sila hubungi kami menggunakan bahagian “Hubungi Kami”.